Selecteer een pagina

Bomen

Bomen

Bomen

Vraagspecificatie t.b.v. het kappen van een 7 tal bomen op het terrein van Zwembad de Looërmark te Bathmen.

De stichting Zwembad de Looërmark was voornemens een aantal bomen te kappen. Deze bomen beperken de zon-indringing in de bassins (natuurlijke opwarming) en geven relatief veel vervuiling direct in het water vanwege de standplaats. Namens de stichting nodigde ik u uit om voor deze werkzaamheden een aanbieding te doen. De omgevingsvergunning i.v.m. de kapwerkzaamheden zijn in aanvraag.

1. Algemeen
  • Zwembad de Looërmark is een openlucht zwembad en geëxploiteerd door Stichting Zwembad de Looërmark.
  • Het onderhoud en bijkomende werkzaamheden aan gebouwen en groenvoorzieningen wordt voor 80% uitgevoerd door vrijwilligers uit de omgeving van het zwembad.
  • Het zwembad is geopend van 20 april t/m medio september.
2. Te kappen bomen:

Solitair:
1 x Betula pendula op grasveld omtrek 110 cm.

In groenstrook: op korte afstand << 300 cm van de bassinrand
1 x Betula pendula omtrek 120 cm.
1 x Betula pendula omtrek 135 cm.
1 x Betula pendula omtrek 120 cm.

In groenstrook: op groter afstand << 600 cm van de bassinrand
1 x Betula pendula omtrek 90 cm.
1 x Quercus robur omtrek 110 cm.

In groenstrook, binnen het hekwerk vrij te vallen
1    x dode Betula pendula omtrek 95 cm.

3. Informatie met betrekking tot de primaire werkzaamheden:

a) de omtrek is gemeten op 130 cm boven maaiveld

b) de afstand van de openbare weg tot aan de werkplekken is max. 150 meter

c) de bomen in de groenstrook dienen op ca. 0 tot + 5 cm boven het maaiveld te worden verwijderd, de ondergrondse delen worden niet verwijderd

d) de solitair staande berk dient op -10 cm onder het omliggende maaiveld te worden verwijderd, verdere ondergrondse delen kunnen blijven zitten.

e) het vrijkomende tak afval tot 12 cm doorsnede dient ter plaatse te worden versnipperd en terug gespoten in de groenstrook. Bultvorming van de houtsnippers wordt niet geaccepteerd, de aannemer zorgt voor een redelijke verspreiding van de snippers

f) het overige vrijkomende stamhout wordt in handelbare stukken gezaagd van maximaal 2 meter lang en een gewicht van maximaal 25 kg en ter plaatse op maximaal 2 stapels opgeslagen

g) de directe verharde werkomgeving zal bezemschoon worden opgeleverd, ter plaatse van het grasveld zal zaagsel en ander werkafval verwijderd worden uitgezonderd de in 3d en 3e genoemde materialen

h) in overleg met de aannemer van de meest voordelige aanbieding zijn nog enkele andere opschoonwerkzaamheden aan de groenvoorziening uit te geven

i) de werkzaamheden dienen na ontvangst van de kapvergunning, verwachting eind november, binnen 14 dagen uitgevoerd en afgewerkt te worden

4. Informatie met betrekking tot de secundaire werkzaamheden:

a) de aannemer kan het terrein betreden via de tweede ingang aan de Veenweg

b) de bestrating rondom de bassins is niet berekend op zwaardere voertuigen dan 1000 kg.

c) verzakkingen aan verhardingen, op welke manier dan ook ontstaan tijdens en door de aannemer van de kapwerkzaamheden, zullen door de aannemer voor eigen rekening hersteld worden

d) beschadigingen aan de bassins zijn geheel voor rekening van de aannemer

e) indien er bandensporen dieper dan 25 mm in het grasveld tussen ingang Oudendijk en de werkplekken op het terrein ontstaan wordt van de aannemer verwacht dat hij deze voor eigen rekening egaliseert en inzaait.

f) om de juiste aanvaarding van het terrein door de aannemer vast te stellen zal er een startbijeenkomst gehouden worden waarbij de actuele omstandigheden van 4c t/m 4e in kaart worden gebracht en schriftelijk worden vastgelegd.

Om de inschrijvers de situatie ter plekke te kunnen laten bekijken is het mogelijk om op vrijdag 26 oktober a.s. van 8 tot 10 uur het terrein te bezoeken voor nadere inlichtingen. Nadere inlichting worden alleen verstrekt aan de bezoekende partijen. U dient hier wel vooraf een afspraak voor te maken. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort kan beperkt een andere datum gekozen worden. U kunt de afspraak maken met ondergetekende B. van Swigchem, tel. 06-20390042.

Gunning:

De werkzaamheden werden gegund aan de aannemer met de meest economische prijsstelling.
De betaling van de uitgevoerde werkzaamheden conform aanneemprijs, vermeerderd met eventueel vooraf vastgesteld meer- of minderwerk zal binnen 14 dagen geschieden na oplevering van het totale werk en ontvangst factuur.

De offerte voor deze werkzaamheden, bestaande uit een korte werkomschrijving met daarbij de aanneemprijs excl. BTW diende voor 3 november 2012 binnen te zijn.
De opdrachtgever behoud zich het recht voor om van gunning af te zien indien deze offerte meer dan 25% boven het geraamde bedrag uit komt, indien er een onvoldoende betrouwbare werkomschrijving is bijgevoegd of wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat de meest voordelige prijs door vooroverleg tussen aannemers is ontstaan.